سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۴۳,۵۳۹ نفر
۳ نفر
۳۹ نفر
۴ آبان ۱۳۹۵
۲۶۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۰۲ ۱۳۱   کاربر ۲۵۸   صفحه
۰۸/۰۱ ۱,۹۹۱   کاربر ۵,۷۸۰   صفحه
۰۷/۳۰ ۲,۰۷۶   کاربر ۶,۲۷۱   صفحه
۰۷/۲۹ ۲,۰۸۵   کاربر ۶,۲۲۶   صفحه
۰۷/۲۸ ۹۴۶   کاربر ۲,۲۹۸   صفحه
۰۷/۲۷ ۱,۳۱۲   کاربر ۳,۲۵۵   صفحه
۰۷/۲۶ ۱,۷۳۸   کاربر ۵,۱۹۹   صفحه
۰۷/۲۵ ۱,۹۰۲   کاربر ۵,۰۰۲   صفحه
۰۷/۲۴ ۱,۸۵۸   کاربر ۵,۲۲۱   صفحه
۰۷/۲۳ ۲,۰۰۲   کاربر ۵,۳۹۲   صفحه
۰۷/۲۲ ۱,۷۲۵   کاربر ۵,۱۰۶   صفحه
۰۷/۲۱ ۹۵۶   کاربر ۲,۳۷۶   صفحه
۰۷/۲۰ ۱,۲۴۲   کاربر ۳,۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۹ ۱,۷۶۹   کاربر ۴,۸۲۸   صفحه
۰۷/۱۸ ۱,۷۹۱   کاربر ۴,۹۹۴   صفحه
۰۷/۱۷ ۱,۹۱۰   کاربر ۵,۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۶ ۱,۷۱۴   کاربر ۴,۲۷۹   صفحه
۰۷/۱۵ ۱,۶۹۹   کاربر ۴,۵۱۲   صفحه
۰۷/۱۴ ۸۹۰   کاربر ۲,۵۱۷   صفحه
۰۷/۱۳ ۹۸۰   کاربر ۲,۶۵۶   صفحه
۰۷/۱۲ ۱,۸۰۶   کاربر ۵,۱۲۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۱,۶۰۲   کاربر ۴,۷۹۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۱,۸۱۸   کاربر ۵,۲۶۹   صفحه
۰۷/۰۹ ۷۱۱   کاربر ۱,۹۳۲   صفحه
۰۷/۰۸ ۷۵۵   کاربر ۱,۹۱۸   صفحه
۰۷/۰۷ ۹۱۱   کاربر ۲,۸۷۳   صفحه
۰۷/۰۶ ۱,۰۴۲   کاربر ۳,۱۸۴   صفحه
۰۷/۰۵ ۲,۸۰۷   کاربر ۶,۳۲۶   صفحه
۰۷/۰۴ ۱,۶۶۴   کاربر ۴,۴۴۵   صفحه
۰۷/۰۳ ۲,۹۲۹   کاربر ۵,۸۳۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۶,۷۶۱ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸,۰۸۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۴,۷۴۹ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۴,۵۸۲ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶,۲۴۴ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۱,۱۹۶ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱,۲۶۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۸۳۸ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴,۸۱۱ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۵,۳۶۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۴,۶۳۳ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۶,۰۵۷ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۰,۳۹۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۰,۲۸۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۹,۲۲۳ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷,۸۴۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶,۴۳۸ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷,۵۳۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۹,۵۲۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۹,۳۳۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۲,۳۴۷ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸,۰۰۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۴,۳۹۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۱,۴۱۵ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۸,۱۳۹ ۴۳ %
ZZZ
ZZZ
۱۱,۰۴۸ ۲۶ %
USA
USA
۴,۱۸۹ ۱۰ %
EU
EU
۲,۲۱۴ ۵ %

۱,۳۳۲ ۳ %
GBR
GBR
۱,۰۹۵ ۳ %
RUS
RUS
۹۷۹ ۲ %
CHN
CHN
۷۳۷ ۲ %
DEU
DEU
۶۹۳ ۲ %
ROM
ROM
۴۸۹ ۱ %
FRA
FRA
۲۱۰ ۰ %
NOR
NOR
۲۰۲ ۰ %
POL
POL
۱۷۱ ۰ %
CAN
CAN
۱۷۰ ۰ %
FIN
FIN
۱۰۸ ۰ %
UKR
UKR
۱۰۱ ۰ %
NLD
NLD
۹۶ ۰ %
PRT
PRT
۸۸ ۰ %
ARE
ARE
۸۴ ۰ %
ESP
ESP
۷۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۵,۴۳۹ ۳۶ %
Firefox
Firefox
۱۱,۶۸۴ ۲۷ %
Mozilla
Mozilla
۳,۰۷۱ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۲,۹۶۵ ۷ %
Safari
Safari
۲,۵۹۱ ۶ %
Other
Other
۱,۶۸۰ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۴۹۳ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۲۲۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۸۳ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۱۲ ۲ %
Opera
Opera
۵۰۷ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۹۷ ۱ %
Edge
Edge
۲۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۶,۲۹۸ ۳۹ %
XP ۶,۸۹۸ ۱۶ %
Windows 2003 ۵,۷۸۶ ۱۴ %
Other ۴,۷۵۱ ۱۱ %
Linux ۳,۶۳۶ ۹ %
iOS ۲,۳۰۲ ۵ %
Windows 8 ۷۵۵ ۲ %
Android ۷۵۱ ۲ %
Windows 10 ۶۴۵ ۲ %
Vista ۲۶۶ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۴۷۰
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ۳۰۰
صندوق بازنشستگی ۱۴۵
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ودریانوردی ۱۴۱
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس ۹۶
صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی ۸۵
هدایت کشتی خلیج فارس ۷۴
بیمه ۶۶
استخدام ۶۵
بازنشستگی کشوری ۶۲
سازمان بنادر ۵۷
شرکت هدایت کشتی ۵۷
صندوق بازنشستگی بنادر ۵۴
هدایت کشتی ۴۹
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۴۶
آریا بنادر ایرانیان ۴۳
مقرری ماه اول ۴۲
بیمه دانا ۳۸
شرکت آریا بنادر ایرانیان ۳۴
سازمان بازنشستگی ۳۴
تعاونی اعتباری ۳۳
صندوق.بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی ۳۳
سازمان بنادرودریانوردی ۳۱
صندوق بازنشستگی بنادر و دریانوردی ۳۱
جبار جلیلیان ۲۹
بازنشستگی ۲۶
آریا بنادر ۲۴
جلیلیان جبار ۲۴
صندوق بازنشستگی بنادر و کشتیرانی ۲۳
فیش حقوقی ۲۳
اریا بنادر ایرانیان ۲۳
www.pmopf.ir ۲۳
بازنشستگی در برنامه ششم توسعه ۲۳
سرمایه گذاری ۲۲
شرکت سرمایه گذاری امین ۲۲
امین ۲۲
سایت صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۲۱
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۱
محمدرضا ملکشاهی راد ۱۹
ملکشاهی راد ۱۹
جلیلیان ۱۹
تعریف صندوق بازنشستگی ۱۸
اساسنامه ۱۸
سهام ملت برای مستمر بگیران کشوری ۱۸
تاریخچه صندوق بازنشستگی ۱۷
نگین سبز خاورمیانه ۱۷
سهام هدایت کشتی خلیج فارس ۱۵
محمود‏ ‏زندیار ۱۵
تجلیل ۱۵
بیمه ملت ۱۵