یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 

درباره صندوق

واحدهای سازمانی صندوق:
 
حوزه ریاست
اعمال مدیریت ، برنامه ریزی ، نظارت و کنترل ، ارزیابی فعالیت های مرتبط با کلیه واحد های داخلی و شرکت های وابسته و ارائه راهبردها و رهنمودهای لازم به آنها،ارائه روش های نوین و مبتکرانه در اداره صندوق با استفاده از نظرات کارشناسان خبره ، نظارت بر روش های موثر آموزش در ارتقاء سطح آمادگی کارکنان و ظرفیت سازی مناسب برای انجام کارهای گسترده ، نظارت بر برنامه تعالی صندوق و بررسی مجدانه و دقیق طرح های پیشنهادی و نظارت ویژه بر پی گیری مطالبات صندوق.

 روابط عمومی و امور فرهنگی

یکی‌ از عواملی‌ که‌ در توسعه و ارتقای فعالیت های‌ صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی موثر بوده و آن را در نیل ‌به‌ اهداف‌ متعالی اش یاری‌ رسانده است، کیفیت‌ ارتباط‌ صندوق با جامعه هدف و مخاطبینی‌ است‌ که‌ با آنها سروکار دارد.

 هر اندازه‌ این‌ ارتباط به طور مفید‌ انجام و به‌ شکل‌ مؤثری‌ گسترش‌ یابد، به‌ همان‌ اندازه‌ صندوق‌ در دستیابی‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر عمل کرده است. خوشبختانه این اصل‌ اساسی‌ در گذشته بارها از سوی ریاست محترم صندوق‌ بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی مورد تاکید قرار گرفته‌ و انجام این مهم بر عهده روابط عمومی و امور فرهنگی گذارده شده است.

‌برای دستیابی‌ به رضایت مندی مطلوب و شایسته‌ بازنشستگان و موظفین بنادرودریانوردی نیازمند‌ حسن‌ رابطه‌ و درک‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ با این عزیزان و خانواده های گرامی آنان‌ هستیم. از اینروی روابط عمومی و امور فرهنگی صندوق با اتخاذ مجموعه ای از روش ها ، اقدامات و تلاش های آگاهانه ، ‏سنجیده و برنامه ریزی شده ، به دنبال جلب نظر صاحبان تجربه و کسب تفاهم موثر با پیشکسوتان دریادل است ، روابط عمومی مجموعه ای از دانش ، فن ، ‏هنر و تخصصی است که دارای اصول فلسفی خاصی بوده و از ‏انگیزه بالایی برای خدمتگزاری به مردم و آحاد جامعه برخوردار ‏است. امید آنکه با بهره گیری از فنون و تکنیک های ‏علمی رایج بتوانیم نسبت به جلب رضایت مندی هر چه بیشتر بازنشستگان و موظفین سازمان بنادرودریانوردی موثر باشیم .

امور مالی
مسئولیت شناسائی ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل ، ثبت و گزارشگیری کلیه رویدادهای مالی صندوق اعم از درآمدها و هزینه ها و پرداخت حقوق ، مزایا و تسهیلات به بازنشستگان و موظفین و کارکنان صندوق را عهده دار است.
اعمال کنترل های لازم در خصوص دریافت ها و پرداخت ها ، منابع مالی و دارائی های صندوق و همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل موجودی بانکی ،سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سایر فرصتهای سرمایه گذاری نیز از اهم وظایف این امور مالی است .

امور فنی بازنشستگی
بررسی ، کنترل و وصول کسور بازنشستگی مشترکین صندوق و ثبت و نگهداری اطلاعات تفصیلی مربوطه در سوابق بازنشستگی افراد مزبور را عهده دار است.
همچنین بررسی ، محاسبه ، کنترل ، انتقال و استرداد وجوه بازنشستگی افرادی که از عداد مشترکین صندوق خارج شده اند و صدور احکام افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و موظفین رسمی سازمانی مرکز و بنادر تابعه، از اهم وظایف آن است.
ضمناً امور مربوط به کارکنان رسمی سازمانی که بازخرید خدمت شده اند،از قبیل انعقاد قرارداد ادامه عضویت ، صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی و ...نیز بر عهده این اموراست.

 
امور اداری
این واحد به منظور انجام امور رفاهی و خدماتی و همچنین انجام کارهای دبیرخانه ای از جمله ثبت نامه ها و صدور نامه های صادره و نیز تنظیم قراردادهای پرسنلی و ثبت و نگهداری پرونده کارکنان ایجاد شده است.
همچنین در این واحد کلیه امور مربوط به بررسی و صدور پرداخت های مالی به بازنشستگان در زمینه وام های ضروری ، کمک هزینه ازدواج و ... صورت می گیرد .

امور حقوقی و قراردادها
حفظ حقوق صندوق از جمله پیگیری مطالبات صندوق از افراد ، تنظیم قراردادها ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تنظیم وکالتنامه ها و تعهدات و نیز اخذ تضمین از طلب کاران ، نظارت بر امور شرکتهای تابعه صندوق و همچنین تنظیم مجامع شرکت های تحت پوشش از اهم وظایف امور حقوقی و قراداد هااست .