یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/فعالیت ها و اقدامات

فعالیت ها و اقدامات


خلاصه فعالیت و اقدامات صندوق بازنشستگی  :

 

فعالیتهای صندوق بر پایه اصول اقتصادی و به منظور حفظ ارزش موجودی وتلاش در جهت خودکفایی آن و ایجاد رفاه بازنشستگان بوده و در حد امکانات بنا به پیشنهاد رییس صندوق و تصویب شورای صندوق مجاز به انجام امور زیر می باشد:

 

1- سرمایه گذاری در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی از قبیل کارخانجات صنعتی، کشت و صنعت، واحدهای دامداری، دامپروری، کشتارگاه و ...
2- تأسیس و احداث شرکتهای خدماتی حمل و نقل اعم از زمینی، هوایی و دریایی.
3- تأسیس و احداث باشگاهای ورزشی و تفریحی، مجتمع های آموزشی، هتل ها، زائرسراها، فروشگاههای زنجیره ای، انبارها، سیلوها، شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی، راهسازی و ...
4- شرکت در معاملات دولتی و غیردولتی، پیمانکاری پروژه های دولتی، خصوصی و تعاونی.
5- شرکت در معاملات مربوط به اوراق قرضه و بهادار، خرید سهام شرکتها و کارخانجاتی که از سوی دولت عرضه می گردد.
6- ایجاد دفاتر ارایه خدمات، انجام صادرات و واردات کالاهای مجاز و توزیع ، پخش و فروش آنها و انجام هرگونه حق العملکاری مجاز.
7- ارایه خدمات مشاوره ای.
8- اخذ وام، بوثیقه گذاردن اموال منقول و غیرمنقول صندوق، مشارکت مدنی و اخذ وثیقه.
9- انجام فعالیتهای بندری و دریایی از طریق تأسیس شرکتهای کارگزاری امور بندری و دریایی.
10- طرح و دفاع از کلیه دعاوی له یا علیه صندوق در مراجع قضایی و پیگیری و اقدام در تمامی مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی.
11- پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بر اساس مقررات مذکور در قوانین، مصوبه ها و ضوابط ابلاغی و مقررات بازنشستگان.