شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

اخبار

بررسی میدانی نارسایی های بیمه ای بازنشستگان و موظفین استان بوشهر

بیمه دانا/بوشهر/سازمان بنادروردیانوردی /مهرداد شهبازی
بنابر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی قرارداد بیمه درمان اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر و باحضور نمایندگان اعزامی سازمان بنادرودریانوردی و شرکت بیمه دانا، مشکلات و کمبودهای بیمه ای و درمانی بازنشستگان و موظفین بوشهری بررسی شد.

توسط نمایندگان اعزامی سازمان بنادر و بیمه دانا انجام شد ؛
بررسی میدانی نارسایی های بیمه ای بازنشستگان و موظفین استان بوشهر
 
بنابر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی قرارداد بیمه درمان اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر و باحضور نمایندگان اعزامی سازمان بنادرودریانوردی و شرکت بیمه دانا، مشکلات و کمبودهای بیمه ای و درمانی بازنشستگان و موظفین بوشهری بررسی شد.

 
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی ؛ بر اساس تصمیمات متخذه در نشست مشترک نمایندگان سازمان بنادرودریانوردی و شرکت بیمه دانا ( بیمه گزار )، هیاتی متشکل از آقایان «مهرداد شهبازی» قائم مقام و معاون اداری و مالی صندوق ، « امیر رودگلی» سرپرست اداره بیمه و رفاه سازمان و « علی کارگشا» مدیر پروژه بیمه دانا در سازمان ، در روز دوشنبه 30 مرداد ماه عازم بندر بوشهر شدند تا در نشست با مسئولان اداره کل، به طرح و بررسی مشکلات و نارسایی های بیمه ای و درمانی بازنشستگان و موظفین بوشهری بپردازند.
 
بر اساس این گزارش ؛ صبح روز سه شنبه افراد نامبرده به اتفاق آقایان «محمد عبادی» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و موظفین بندر بوشهر، « محسن رضایی » معاون شعبه بوشهر بیمه دانا، «سجاد مقاتلی» رئیس اداره پشتیبانی و بیمه و رفاه اداره کل ، « جلیل فیلی » کارشناس مسئول بیمه و رفاه و آذرنوش جاویدی کارشناس بیمه دانا در دفتر آقای «محمد رضا فرهی» معاون مالی و اداری اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر ، گردهم آمدند تا بر اساس شکایات کارکنان شاغل و بازنشسته مشکلات را حضورا بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
 
شایان ذکر است ؛ این نشست که تا ساعاتی بطول انجامید ، با تنظیم صورتجلسه ای به شرح ذیل با هدف رسیدگی هر چه سریعتر و پرداخت فوری خسارات درمانی به پایان رسید.
 
« صورتجلسه »
 
1-با توجه به اسکان تعداد قابل توجهی از بیمه شدگان ، بالاخص بازنشستگان در شهر شیراز و اهمیت توجه به بیمه شدگان در شعبه مربوطه ، مقرر گردید حداکثر طی 1 روز آینده برنامه ریزی لازم در خصوص اعزام کارگروه کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان و  بیمه دانا صورت پذیرد.
 
2-با عنایت به اعلام تاخیر در پرداخت هزینه های درمان و ضرورت بازنگری فرآیند پرداخت خسارت  مقرر گردید، منبعد بر اساس مفاد قرارداد بیمه درمان، حد اکثر طی 7 روز پرداخت گردد.
 
3-نظر به کمبود نیروی انسانی موجود در بندر بوشهر و لزوم انجام کلیه رویه های اخذ نسخ ،    پرداخت هزینه ها از طریق بیمه گر مقررگردید ، شعبه بیمه دانا بندر بوشهر با هماهنگی اداره کل بنادرودریانوردی بوشهر نسبت به استقرار نیرو در محل بندر به تعداد کافی اقدام و نتیجه را به بندر بوشهرو سازمان اعلام نماید.
 
4-با توجه به عدم تمایل برخی از مراکز درمانی و پزشکان متخصص به انعقاد قرارداد با بیمه دانا ، مقرر گردید شرکت بیمه دانا ضمن بررسی امر نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در جهت تمدید مراکز طرف قرارداد موجود و همچنین افزایش مراکز طرف قرارداد به منظور قطع ارتباط مالی بیمه شدگان با مراکز درمانی بندر بوشهر اقدام نمایدو نتیجه به بندر منعکس گردد. (حداکثر تا تاریخ 96/6/20 )
 
5-به منظور اطلاع رسانی مناسب و بهره گیری از خدمات مراجع طرف قرارداد مقرر گردید فهرست مراکز طرف قرارداد بندر بوشهر در سایت بیمه دانا به روزرسانی گردد.
 
6-با توجه به اخذ مبالغی توسط داروخانه های بندر بوشهر تحت عنوان حق فنی داروخانه مقرر گردید،  فهرست و اسناد مربوطه (برابر مذاکرات صورت گرفته در جلسه) به انضمام نامه بندر بوشهر مبنی بر شکایت بیمه شدگان کتبا به شعبه بوشهر اعلام تا پس از آن شعبه بندر بوشهر نسبت به پرداخت این قبیل هزینه ها اقدام نماید.
 
7-در صورت استفاده بیمه شدگان از مراکز طرف قرارداد بیمه گر اول یا پایه (بیمه سلامت یا تامین اجتماعی)با ارائه دفترچه درمان مربوطه ، مقرر گردید خسارت مربوطه بدون کسر فرانشیز از طریق بیمه دانا پرداخت گردد . بدیهی است مجموع هزینه های مورد تعهد بیمه گر اول و بیمه دانا نمی بایست از 100 درصد مبالغ تجاوز نماید.
 
8-با توجه به اهمیت و حساسیت مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید حداکثر طی 20 روز آینده ، اداره کل بنادرودریانوردی استان بوشهر نتیجه اقدامات صورت گرفته را بصورت مکتوب به اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان اعلام نماید.

۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۲۹
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۲۰۱