شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

اخبار

مهندس جهاندار به مدیر کلی توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منصوب شد

انتصاب/ جهاندار/مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
طی حکمی از سوی مهندس محمد راستاد معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مهندس جواد جهاندار به سمت مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان منصوب شد.
طی حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی
مهندس جهاندار به مدیر کلی توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس محمد راستاد معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مهندس جواد جهاندار به سمت مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی ؛ مهندس راستاد در حکم خود خطاب به مدیر کل جدید توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان آورده است؛
انتظار دارد با توسعه نظام اداری الکترونیک ، ساماندهی نیروی انسانی ، قانون گرایی و شفافیت در اجرای مقررات ، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری ،کارآمد سازی شیوه های نظارت و کنترل ، استاندارد سازی فرآیند های اداری و پشتیبانی و با رویکرد خدمات رسانی متناسب با منزلت کارکنان ، پرهیز از اسراف و تبذیر و استفاده از قابلیت های سازمان در راستای ارتقاء سطح کیفی و اثر بخشی کارکنان اقدامات لازم را انجام دهید.
شایان ذکر است ؛ مهندس « جواد جهاندار» با حفظ مسئولیت صندوق بازنشستگی سازمان به این سمت منصوب شده است.
۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۲
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۳۵۴