دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

عیادت و دلجویی از پیشکسوت بازنشسته خرمشهری

عیادت/ بازنشسته /آبادان
از سوی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان و موظفین بنادر خرمشهر و آبادان از پیشکسوت بازنشسته خرمشهری عیادت بعمل آمد.
از سوی اعضای هیات مدیره کانون بنادر خرمشهر و آبادان صورت گرفت ؛
عیادت و دلجویی از پیشکسوت بازنشسته خرمشهری
 
از سوی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان و موظفین بنادر خرمشهر و آبادان از پیشکسوت بازنشسته خرمشهری عیادت بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی ؛ صبح روز سه شنبه اول خرداد ماه جاری اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان و موظفین بنادر خرمشهر و آبادان شامل آقایان؛ «پرویز موسوی» و «محسن نوری ملکشاهی» به اتفاق همکار بازنشسته آقای «ناصر کیانی» در منزل پیشکسوت دریادل آقای «سید محمد حجتی» که دوران نقاهت را می گذراند حضور یافتند تا ضمن عیادت ، از وی دلجویی کنند.
 
شایان ذکر است ؛ آقای حجتی از سراهنمایان با تجربه بنادر جنوب کشور است که افراد بسیاری از جمله آقای کیانی را تربیت کرده و افتخار شاگردی او را دارند.
۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۵
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۲۷۶