دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

عیادت و دلجویی از همکار بازنشسته بندر نوشهری

عیادت / بازنشسته / پورخانقلی
توسط نمایندگان صندوق بازنشستگی و کانون بازنشستگان از همکار بازنشسته آقای «مجید مجیدی» عیادت و دلجویی بعمل آمد.
توسط نمایندگان صندوق و کانون بعمل آمد ؛
عیادت و دلجویی از همکار بازنشسته بندر نوشهری
 
توسط نمایندگان صندوق بازنشستگی و کانون بازنشستگان از همکار بازنشسته آقای «مجید مجیدی» عیادت و دلجویی بعمل آمد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی؛ بعد از ظهر روز چهارشنبه 2 خرداد ماه جاری نمایندگان صندوق بازنشستگی و کانون بازنشستگان شامل آقایان؛ «امید پورخانقلی» معاون اداری مالی و «قربان محمدی» مسئول روابط عمومی صندوق و « مجید گرگپور» عضو هیات مدیره کانون مرکز و همچنین «حسین شهابی» عضو هیات مدیره کانون بندر نوشهر در بیمارستان بهمن تهران حضور یافتند تا ضمن عیادت از همکار بازنشسته جناب آقای «مجید مجیدی» که در این بیمارستان تحت درمان قرار دارد، از وی دلجویی کنند.
شایان ذکر است ؛ در این دیدار عیادت کنندگان ضمن قدردانی از زحمات همسر همکار نامبرده ، پیگیر امور دارویی و درمانی وی شدند.
۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۴
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۳۲۰