جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

اولین جلسه کارگاه خاطره گویی برگزار شد

خاطرات/ بازنشستگان/ کانون بازنشستگان
اولین جلسه کارگاه خاطره گویی با هدف افزایش امید به زندگی در بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

با هدف افزایش امید به زندگی در بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی
اولین جلسه کارگاه خاطره گویی برگزار شد
 
اولین جلسه کارگاه خاطره گویی با هدف افزایش امید به زندگی در بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی؛ مطابق با برنامه ریزی بعمل آمده صبح روز سه شنبه 28 خرداد ماه سالجاری با حضور برخی از اعضای هیات مدیره کانون مرکز ، تنی چند از بازنشستگان و موظفین و آقای «ولی بختیاری» کارشناس حوزه سالمندی، اولین نشست صمیمانه خاطره گویی برگزار شد.
 
در این نشست صمیمانه ابتدا هر یک حاضرین داوطلبانه به بیان خاطرات سال های گذشته و بیاد ماندنی پرداختند و در ادامه نظرخواهی بعمل آمد تا شرکت کنندگان در این کارگاه خود از تاثیرات بازگویی خاطرات بگویند.
 
بر اساس این گزارش ؛ نتیجه این نظرسنجی نشان داد که واگویی خاطرات در جمع دوستان و همکاران سالمند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت روحی و روانی و بازیابی توانایی های فراموش شده و همچنین ارتقای شادی و نشاط خانواده های بازنشستگان دارد.
 
شایان ذکر است؛ خاطره گویی سالمندان در بهبود بهداشت روانی این افراد، کاهش احساس تنهایی و نیز رفع افسردگی بسیار موثر است.

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۲۴۹