سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
 

اخبار

سهام هدایت کشتی خلیج فارس

سهام هدایت کشتی خلیج فارس
قابل توجه آن تعداد از سهامداران محترم شرکت هدایت کشتی که تاکنون موفق به ثبت مشخصات خود در سایت شرکت نشده اند؛

سهام هدایت کشتی خلیج فارس

قابل توجه آن تعداد از سهامداران محترم شرکت هدایت کشتی که تاکنون موفق به ثبت مشخصات خود در سایت شرکت نشده اند؛خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به مراجعه به سایت ذیل و یا ارائه مشخصات کامل وشماره حساب بانک صادرات بر روی کپی برگ سهام خود وتحویل آن به کانون اقدام نمایند.در صورت عدم ارائه و پرداخت نشدن سود کانون بازنشستگان و موظفین پاسخگو نخواهد بود.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی
آدرس سایت:yon.ir/Hedayatpmo

 

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۱۸:۱۱
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳۱۶