سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
 

اخبار

اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن شماره 2 سازمان بنادر و دریانوردی (شماره ثبت : 436751)

اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن شماره 2 سازمان بنادر و دریانوردی (شماره ثبت : 436751)
« فراخوان پذیره نویسی در پروژه نشتارود »

 

اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن شماره 2 سازمان بنادر و دریانوردی (شماره ثبت : 436751)

 « فراخوان پذیره نویسی در پروژه نشتارود »

 بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 و کارکنان و بازنشستگان سازمان می‌رساند یک قطعه زمین به مساحت بالغ بر 6 هکتار واقع در استان مازندران – نشتارود در فاصله 5 کیلومتری شهر تنکابن در اختیار این شرکت قرار دارد و به منظور تسریع در پرداخت بدهکاری، مقرر گردیده است نسبت به واگذاری به متقاضیان در مساحت‌های تقریبی 350 مترمربع به صورت انفرادی و 700 مترمربع به صورت دو نفره برای تعداد حداکثر 100 نفر که با شرایط زیر متقاضی عضویت در پروژه و دریافت زمین می‌باشند، اقدام گردد :1- تکمیل فرم تقاضانامه (پیوست) به عنوان تقاضای عضویت در پروژه2- واریز قسط اول معادل یک میلیارد ریال (100.000.000 تومان) به حساب شماره 275186384 نزد بانک تجارت به نام تعاونی مسکن شماره 2 سازمان بنادر و دریانوردی (شماره شبا 480180000000000275186384IR) حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۵.3- واریز قسط دوم معادل یک میلیارد ریال (100.000.000 تومان) به حساب فوق‌الاشاره حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۳
نکات مهم و قابل توجه :- واگذاری زمین صرفاً پس از اخذ مجوز و طی مراحل تغییر کاربری زمین به مسکونی و تجاری، تفکیک و قطعه‌بندی زمین انجام خواهد شد.- اولویت عضویت در پروژه با اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن شماره 2 سازمان می‌باشد و مبنای پذیرش عضویت در پروژه، تاریخ و زمان پرداخت قسط اول می‌باشد.- درصورت تکمیل ظرفیت پروژه، قسط اول پرداختی متقاضیان مازاد بر ظرفیت، حداکثر ظرف 5 روز پس از پایان مهلت پرداخت قسط اول به آنان عودت خواهد شد و این عده در لیست رزرو قرار می‌گیرند.- اولویت انتخاب و امتیاز اعضای پروژه، بر مبنای مدت – مبلغ وجوه واریزی (قسط اول و دوم) می‌باشد.- عدم ایفای به موقع تعهدات مالی متقاضی (اقساط اول و دوم) به منزله انصراف از عضویت در پروژه بوده و شرکت تعاونی رأساً از لیست رزرو نسبت به جایگزینی اقدام می‌نماید. عودت مبالغ واریزی این عده پس از واریز وجه توسط عضو جایگزین انجام خواهد شد.- اعضای پروژه حق انتقال عضویت به غیر، در مهلت پرداخت اقساط اول و دوم را به هیچ عنوان ندارند و جایگزینی در این مدت صرفاً توسط شرکت تعاونی با شرایط بند فوق انجام می‌گیرد.

_ در صورت عدم اعطای مجوز و یا عدم تکمیل ظرفیت، عین مبالغ دریافتی به کلیه متقاضیان عودت خواهد شد.- این اطلاعیه و مبالغ پرداختی متقاضیان هیچگونه تعهدی را برای این تعاونی در قبال متقاضی ایجاد نخواهد کرد و چنانچه به هر دلیلی موضوع واگذاری زمین منتفی گردد، متقاضی هیچگونه اعتراضی نسبت به تعاونی نخواهد داشت و جبران خسارتی را طلب نخواهد نمود.
تعاونی مسکن شماره 2
سازمان بنادر و دریانوردی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱۸۸