سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
 

اخبار

پیام قدردانی رئیس محترم صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین از مشارکت کنندگان در کمک به سیل زدگان کشور

پیام قدردانی رئیس محترم صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین از مشارکت کنندگان در کمک به سیل زدگان کشور
« مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالقَ »

پیام قدردانی رئیس محترم صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین از مشارکت کنندگان در کمک به سیل زدگان کشور

« مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالقَ »
به نام خداوند نیکی ها و سخاوتهای بیکرانذات اقدسی که بخشندگی خود را در میان قلبهای وسیع نیکوکاران به امانت نهاد تا قطره های دریای رحمت و سخاوت خود را از دستان آبی دریادلانش همواره جاری نماید.
پیشکسوتان و نیک اندیشان ارجمند؛پیرو دعوت و درخواست صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، مبنی بر کمک به سیل زدگان کشور، تعداد کثیری از شما مهربانان، در اجابت این دعوت پیشی گرفته و قطره های بخشش بیکران تان اکنون دریایی از محبت پیش رویمان گسترانیده است...تا بدانجا که تنها در مدت چند روز موج عظیم همیاری خداپسندانه ی شماعزیزان ، از مرز چهل میلیون تومان کمک نقدی نیز گذشت...
در مقابل چنین همت والا و نیّات خداپسندانه، چه کلامی میتواند قدردانی و سپاسگزاریِ درخوری باشد ... جز آنکه به فرموده پروردگار بی نیاز ؛
کسانى که اموال خود را در راه خدا «انفاق‏» می کنند، همانند بذرى هستند که هفت‏ خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را براى هر کس بخواهد ، دو یا چند برابر می کند و خدا وسیع و داناست. «بقره۲۶۱»
امید آنکه اجر و پاداش سخاوتمندی عظیم تان در دنیا و آخرت پیش روی تان.

 
رئیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی

 

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۸
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱۵۳