پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 

اخبار

اطلاعیه وام

اطلاعیه وام
دستور العمل مربوط به وام قرض الحسنه بانک مهر ایران جهت بازنشستگان و موظفین سازمانی
 
دستور العمل مربوط به وام قرض الحسنه بانک مهر ایران جهت بازنشستگان و موظفین سازمانی
1- اعتبار وام بر اساس توزیع فراوانی تعداد بازنشستگان و موظفین هر بندر تعیین شده است.
2- مبلغ وام دویست (200) میلیون ریال می باشد و فقط به حساب شخص متقاضی واریز خواهد شد.
3- پرداخت اقساط وام (36) ماهه و کارمزد سالیانه آن (4) درصد می باشد.
4- با توجه به توافق بعمل آمده با بانک قرض الحسنه مهر ایران، جهت اخذ وام تا دویست (200) میلیون ریالی برای بازنشستگان یک نفر ضامن (بازنشسته رسمی سازمانی یا کارمند رسمی) کفایت می نماید.
- هر بازنشسته رسمی سازمانی در صورت کفایت حقوق خود می تواند ضمانت بیش از یک نفر را تقبل نماید.
5- برای وراث وظیفه بگیر رسمی سازمانی جهت اخذ وام دویست (200 ) میلیونی ریالی می بایست تعداد (2) نفر ضامن به بانک معرفی شوند. ضمناً در صورت معرفی بازنشسته رسمی سازمانی یا کارمند رسمی (یک نفر کارمند رسمی سازمان و یا کارمند رسمی سایر ارگان های کشور) کافی می باشد.
الف) فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث می تواند از وام استفاده نماید . لذا متقاضی وام می بایست پس از دریافت «فرم تعهد وراث» و تکمیل آن توسط سایر وراث در محل کانون، فرم را جهت تأیید در اختیار کانون های بازنشستگی قرار دهد. لازم به ذکر است تکمیل «فرم تعهد وراث» برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.
ب) درخواست وراث وظیفه بگیر در صورت ارائه « فرم تعهد وراث» و تأیید مراتب توسط کانون های بازنشستگی در لیست متقیان وام قرار می گیرد.
ج) وراث ذکوری که تا (3) سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند مجاز به دریافت وام نمی باشند.
6- فقط به فرم های درخواست وام متقاضیان که از طریق کانون های بازنشستگی بنادر به این صندوق ارسال شود ترتیب اثر داده خواهد شد.
7- صدور معرفی نامه برای کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران در تهران و بنادر توسط صندوق بازنشستگی صورت خواهد گرفت.
8- صدور گواهی کسر از حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بعهده امور مالی بنادر محل دریافت حقوق آنان می باشد.
9- مقرر گردید کانون های بازنشستگی پس از مطابقت کلیه شرایط و ضوابط تعیین شده در شیوه نامه با شرایط متقاضی، فیش حقوقی متقاضیان را از بنادر اخذ نموده و متعاقباً مدارک فوق را به صندوق بازنشستگی ارسال نماید.

10- بررسی کلیه شرایط و مدارک (از جمله کفایت و میزان حقوق تاسقف یک چهارم، صحت فرم تعهد نامه، میزان اعتبار تخصیص یافته) بعهده کانون های بازنشستگی می باشد.


11- بازنشستگان و موظفین با توجه به محل سکونت خود به شعب بانک قرض الحسنه بانک مهر ایران در همان شهر معرفی خواهند شد.
12- مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پیوست می باشد.
13- کانون های بازنشستگی بنادر در صورت لزوم، مسئول هماهنگی با شعب بانک در شهرستانها خواهند بود.
14- وام بانک قرض الحسنه مهر ایران به ترتیب اولویت تعیین شده پرداخت خواهد شد.
15- ارسال درخواست از سوی متقاضی، حقی را برای دریافت وام ایجاد نخواهد کرد و چنانچه تعداد متقاضیان مازاد بر میزان سهمیه اختصاص یافته باشند، در صورت وجود اعتبار در نوبت های بعدی قرار خواهند گرفت.
16- بر اساس اعلام بانک قرض الحسنه مهر ایران وام گیرنده و ضامن نباید در شبکه بانکی دارای اقساط معوق و چک برگشتی باشند. بدیهی است در صورت داشتن اقساط معوق و چک برگشتی متقاضی وام، این افراد صلاحیت ضمانت وام را نیز دارا نمی باشند.
17- مطابق توافق بعمل آمده با بانک، از ابتدای هر ماه تا پایان دهم آن ماه، بانک اقدام به واریز وجه وام نموده و از یازدهم تا بیست و پنجم هر ماه اقدام به تکمیل مدارک وام می نماید. صندوق بازنشستگی نیز از بیست و پنجم تا پایان هر ماه اقساط مربوطه را کسر و به حساب بانک واریز خواهد نمود.
18- کلیه اقساط وام پرداخت شده رأساً توسط صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی از حقوق و مزایای وام گیرندگان کسر و به حساب بانک واریز می گردد.
19- کلیه فرآیند وام (تهیه و تکمیل مدارک، تشکیل پرونده، پرداخت وام و ... ) صرفاً می بایست از طریق کانون های بازنشستگی پی گیری شود.
کمیته وام صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۳۱
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۹۴۲