چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۱۸,۷۲۸,۷۲۰ نفر
۱,۹۶۹ نفر
۱۵,۳۶۹ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۵ ۹   کاربر ۱۴   صفحه
۰۴/۰۴ ۲۵۰   کاربر ۴۹۷   صفحه
۰۴/۰۳ ۳۵۶   کاربر ۶۳۹   صفحه
۰۴/۰۲ ۱۶۹   کاربر ۲۹۰   صفحه
۰۴/۰۱ ۲۰۰   کاربر ۲۷۶   صفحه
۰۳/۳۱ ۵۱   کاربر ۷۲   صفحه
۰۳/۳۰ ۹۶   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۳/۲۹ ۱۶۵   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۳/۲۸ ۲۵۸   کاربر ۳۴۸   صفحه
۰۳/۲۷ ۲۱۶   کاربر ۲۶۷   صفحه
۰۳/۲۶ ۲۱۵   کاربر ۳۳۳   صفحه
۰۳/۲۵ ۱۹۶   کاربر ۲۵۱   صفحه
۰۳/۲۴ ۸۳   کاربر ۱۲۵   صفحه
۰۳/۲۳ ۱۱۳   کاربر ۱۷۹   صفحه
۰۳/۲۲ ۱۸۸   کاربر ۲۶۸   صفحه
۰۳/۲۱ ۱۹۳   کاربر ۲۷۳   صفحه
۰۳/۲۰ ۴۰۱   کاربر ۵۱۱   صفحه
۰۳/۱۹ ۲۴۱   کاربر ۳۳۶   صفحه
۰۳/۱۸ ۲۲۸   کاربر ۲۹۶   صفحه
۰۳/۱۷ ۷۱   کاربر ۹۲   صفحه
۰۳/۱۶ ۸۷   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۳/۱۵ ۱۰۴   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۳/۱۴ ۱۲۰   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۳/۱۳ ۲۵۰   کاربر ۳۶۷   صفحه
۰۳/۱۲ ۴۲۶   کاربر ۶۱۶   صفحه
۰۳/۱۱ ۵۶۹   کاربر ۷۵۹   صفحه
۰۳/۱۰ ۲۷۸   کاربر ۳۵۲   صفحه
۰۳/۰۹ ۴۰۵   کاربر ۵۵۸   صفحه
۰۳/۰۸ ۵۹۱   کاربر ۷۷۴   صفحه
۰۳/۰۷ ۵۰۱   کاربر ۶۹۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰,۲۸۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۰,۴۹۵ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶,۵۰۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵,۸۱۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷,۱۵۷ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۲,۱۰۶ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲,۹۴۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۳,۹۷۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹,۱۲۰ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۱,۳۶۸ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۸,۲۴۴ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۵,۸۴۷ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۲,۰۶۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۳,۸۹۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۷,۸۳۳ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۸,۱۴۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۲,۳۶۸ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲,۴۲۴ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۴,۵۰۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۳,۸۵۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۶,۹۵۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۲,۴۸۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۹,۳۳۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۵,۹۹۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۷۹۰,۱۵۸ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۴,۰۷۸,۰۳۵ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۷۷۳,۳۳۸ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۲۷,۵۶۸ ۱۰ %
EU
EU
۱,۱۵۲,۹۱۱ ۶ %
CHN
CHN
۵۹۰,۵۳۶ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۴۵,۳۴۱ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۲,۸۷۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۷۳,۸۲۳ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۹,۳۶۷ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۷,۶۲۲ ۱ %
IND
IND
۸۹,۰۳۲ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۵۶۵ ۰ %
POL
POL
۵۳,۱۸۷ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۳۸۹ ۰ %
CAN
CAN
۴۰,۷۹۳ ۰ %
NLD
NLD
۴۰,۴۸۰ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۶۰۶ ۰ %
PRT
PRT
۲۹,۷۴۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۰,۷۹۰ ۴۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۱,۷۵۶ ۲۳ %
Firefox
Firefox
۲۳,۳۳۱ ۱۷ %
Safari
Safari
۶,۱۵۲ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۵,۴۹۲ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۲۴۷ ۲ %
Other
Other
۲,۷۵۰ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۶۹۳ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۶۴ ۱ %
Opera
Opera
۹۳۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۵۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۴۳ ۰ %
Edge
Edge
۱۹۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۲,۱۴۹ ۴۵ %
Linux ۳۷,۶۲۸ ۲۷ %
XP ۸,۷۱۲ ۶ %
Windows 10 ۸,۱۴۷ ۶ %
Other ۶,۰۸۸ ۴ %
Windows 2003 ۵,۸۱۰ ۴ %
iOS ۵,۷۸۰ ۴ %
Windows 8 ۲,۰۴۲ ۱ %
Android ۲,۰۳۶ ۱ %
Vista ۷۰۲ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
tet ۱,۹۳۸
'''' ۶۲۳
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۴۸۶
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ۳۱۵
پورتال بیمه دانا ۲۷۹
صندوق بازنشستگی ۱۵۶
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ودریانوردی ۱۴۱
سایت بیمه دانا ۱۳۹
استعلام بیمه دانا ۱۳۳
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس ۱۰۳
هزینه بیمه تکمیلی دانا ۱۰۰
بیمه ۹۸
صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی ۹۶
هدایت کشتی خلیج فارس ۷۹
استخدام ۷۲
بیمه دانا ۶۵
بازنشستگی کشوری ۶۲
سازمان بنادر ۶۱
شرکت هدایت کشتی ۵۹
صندوق بازنشستگی بنادر ۵۷
استعلام درمان بیمه دانا ۵۴
سازمان بنادر و دریانوردی در چه زمینه ای فعالیت میکند ۵۳
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۴۹
هدایت کشتی ۴۹
دانایار ۴۷
استعلام بیمه تکمیلی دانا ۴۷
جبار جلیلیان ۴۳
سازمان بازنشستگی ۴۳
آریا بنادر ایرانیان ۴۳
مقرری ماه اول ۴۲
www.dana-insurance.com ۴۱
صندوق بازنشستگی بنادر و دریانوردی ۳۹
سازمان بنادرودریانوردی ۳۵
شرکت آریا بنادر ایرانیان ۳۴
تعاونی اعتباری ۳۳
صندوق.بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی ۳۳
پرتال بیمه دانا ۲۹
بازنشستگی ۲۶
فیش حقوقی ۲۶
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۵
سایت صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۲۴
آریا بنادر ۲۴
جلیلیان جبار ۲۴
اساسنامه ۲۳
مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی دانا ۲۳
اریا بنادر ایرانیان ۲۳
جلیلیان ۲۳
www.pmopf.ir ۲۳
صندوق بازنشستگی بنادر و کشتیرانی ۲۳
بازنشستگی در برنامه ششم توسعه ۲۳