سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱۵ نفر
۱۹,۸۴۷,۶۳۹ نفر
۷,۲۸۷ نفر
۱۸,۷۴۵ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۲ ۱۲۳   کاربر ۱۵۹   صفحه
۰۷/۰۱ ۲۳۵   کاربر ۳۵۷   صفحه
۰۶/۳۱ ۲۴۸   کاربر ۳۴۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۲۵۷   کاربر ۳۴۹   صفحه
۰۶/۲۹ ۸۸   کاربر ۱۱۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۵۲   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۲۰   کاربر ۲۶۶   صفحه
۰۶/۲۶ ۲۵۷   کاربر ۳۵۹   صفحه
۰۶/۲۵ ۲۸۸   کاربر ۳۹۴   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۷۹   کاربر ۳۸۲   صفحه
۰۶/۲۳ ۳۱۵   کاربر ۴۲۴   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۴۳   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۳۵۴   کاربر ۴۷۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۴۹۳   کاربر ۶۸۲   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۰۶   کاربر ۱۳۶   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۱۴   کاربر ۱۵۵   صفحه
۰۶/۱۷ ۲۳۵   کاربر ۳۱۳   صفحه
۰۶/۱۶ ۲۴۴   کاربر ۳۱۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۲۸   کاربر ۱۸۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۹۴   کاربر ۲۹۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۳۲۱   کاربر ۴۲۶   صفحه
۰۶/۱۲ ۲۷۹   کاربر ۳۷۸   صفحه
۰۶/۱۱ ۲۹۷   کاربر ۳۸۹   صفحه
۰۶/۱۰ ۲۶۴   کاربر ۳۴۹   صفحه
۰۶/۰۹ ۳۴۶   کاربر ۴۴۲   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۳۵   کاربر ۲۰۳   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۸۳   کاربر ۲۶۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۳۴۸   کاربر ۴۴۵   صفحه
۰۶/۰۵ ۳۶۰   کاربر ۴۵۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳۸۵   کاربر ۴۸۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۱,۴۴۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱,۱۶۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶,۸۸۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۰۲۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷,۳۲۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۲,۲۵۰ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳,۲۲۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴,۸۰۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰,۹۱۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۳,۸۰۹ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۱,۰۰۹ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۸,۸۰۰ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۴,۸۷۲ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۶,۲۶۴ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۰,۰۴۶ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۰,۰۳۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۴,۱۰۳ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۴,۱۱۶ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۶,۱۰۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۵,۳۰۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۸,۲۳۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳,۷۷۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰,۸۱۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷,۳۱۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۶۹,۶۱۹ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۵۲۴,۷۱۲ ۲۴ %
GBR
GBR
۲,۸۸۳,۸۹۴ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۹۴,۵۸۱ ۹ %
EU
EU
۱,۳۱۹,۵۶۱ ۷ %
CHN
CHN
۶۲۷,۰۹۱ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۸۰,۲۸۱ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۱,۶۹۸ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۸,۹۳۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۴,۰۳۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۹,۴۴۲ ۱ %
IND
IND
۹۳,۴۳۶ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۶۲۹ ۰ %
POL
POL
۵۶,۱۵۳ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۸۹ ۰ %
CAN
CAN
۴۳,۵۰۶ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۵۰۵ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۵۷۴ ۰ %
PRT
PRT
۳۱,۴۹۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۸,۸۹۷ ۴۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۱,۸۸۳ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۲۷,۹۴۵ ۱۷ %
Safari
Safari
۷,۲۷۴ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۶,۰۰۲ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۴۲۷ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۳۷۸ ۲ %
Other
Other
۲,۸۵۴ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۶۴ ۱ %
Opera
Opera
۹۵۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۸۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۵۴ ۰ %
Edge
Edge
۳۵۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۹,۵۸۲ ۴۲ %
Linux ۵۰,۷۷۶ ۳۱ %
Windows 10 ۱۰,۱۶۰ ۶ %
XP ۹,۳۳۱ ۶ %
iOS ۶,۸۸۲ ۴ %
Other ۶,۲۱۸ ۴ %
Windows 2003 ۵,۸۲۵ ۴ %
Windows 8 ۲,۶۲۷ ۲ %
Android ۲,۴۸۲ ۲ %
Vista ۷۵۲ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
tet ۱,۹۳۸
'''' ۶۲۳
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۴۸۷
پورتال بیمه دانا ۳۸۹
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ۳۱۵
استعلام بیمه دانا ۲۵۷
بیمه دانا ۲۲۳
سایت بیمه دانا ۱۶۳
صندوق بازنشستگی ۱۵۶
استعلام درمان بیمه دانا ۱۴۳
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر ودریانوردی ۱۴۱
استعلام بیمه تکمیلی دانا ۱۱۴
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس ۱۰۵
هزینه بیمه تکمیلی دانا ۱۰۱
بیمه ۱۰۰
صندوق بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی ۹۶
www.dana-insurance.com ۹۵
دانایار ۸۴
هدایت کشتی خلیج فارس ۷۹
استعلام بیمه تکمیلی دانا با کد ملی ۷۲
استخدام ۷۲
بازنشستگی کشوری ۶۲
سازمان بنادر ۶۱
شرکت هدایت کشتی ۵۹
صندوق بازنشستگی بنادر ۵۷
سازمان بنادر و دریانوردی در چه زمینه ای فعالیت میکند ۵۳
هدایت کشتی ۴۹
صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۴۹
بیمه تکمیلی دانا ۴۷
استعلام بیمه درمان دانا ۴۷
سامانه دانایار ۴۴
آریا بنادر ایرانیان ۴۳
جبار جلیلیان ۴۳
سازمان بازنشستگی ۴۳
بیمه دانایار ۴۲
سامانه بیمه دانا ۴۲
مقرری ماه اول ۴۲
پرتال بیمه دانا ۴۱
صندوق بازنشستگی بنادر و دریانوردی ۳۹
استعلام هزینه بیمه دانا ۳۷
سازمان بنادرودریانوردی ۳۵
شرکت آریا بنادر ایرانیان ۳۴
تعاونی اعتباری ۳۳
صندوق.بازنشستگی سازمان بنادرودریانوردی ۳۳
فیش حقوقی ۲۸
مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی دانا ۲۷
بازنشستگی ۲۶
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۵
مراکز طرف قرارداد بیمه دانا ۲۵
سایت صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۲۴