یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مسئولیت ها و اختیارات/مسئول امور حقوقی و قراردادها

مسئول امور حقوقی و قراردادها


مسئول امور حقوقی و قراردادها

 

-       برنامه ریزی و هماهنگی امور حقوقی صندوق.

-       تهیه و تنظیم آیین نامه ها و اساسنامه صندوق و دستورالعمل های موردنیاز.

-       تنظیم و نظارت بر کلیه قراردادهای صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت حفظ منافع صندوق.

-       رسیدگی و پاسخگویی به کلیه استعلامات ، دعاوی و امور حقوقی صندوق.

-       تهیه و نگهداری اسناد حقوقی و مالکیت اموال و دارایی های صندوق.

-       پیگیری دعاوی و شکایات و حضور در مراجع قضایی.

-       نگهداری اسناد و اوراق بهادار و چک های مربوطه.

-       ارایه خدمات مشاوره حقوقی به بازنشستگان ، وظیفه بگیران و کارکنان صندوق.

-       حضور در جلسات هیات های تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران و سایر استانها.

-       اظهار نظر نهایی نسبت به آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکتهای زیرمجموعه صندوق.

-       تهیه فرم های تعهد ، وکالت ، تنظیم صورتجلسات با اشخاص حقیقی و حقوقی و کارشناسان رسمی.

-       بررسی اسناد مربوط به املاک و مستغلات جهت خرید ، فروش ، اجاره و یا در رهن گرفتن آنها به نفع صندوق.

-       اظهار نظر نسبت به مواردی که از سایر امور ارجاع می شود.

-       حضور در جلسات متشکله به عنوان نماینده حقوقی صندوق.

-       اقدام و پیگیری در خصوص امور حقوقی شرکت های زیرمجموعه صندوق.

-       انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.